-Noong unang panahon harana ang ginagawa ng mga binata sa tuwing sila ay nanliligaw sa mga dalaga.

Jul 24, 2022 · Ang panyo mo cag panyo co.

. “Magtanim Ay Di Biro” – Isang.

wikang higit na nauunawaan ng kabataan.

Click the card to flip 👆.

Ang awiting bayan ay isa sa mga kultura na pinangalagaan mula sa ating mga ninuno. . Ipinapakita ng awiting-bayang Bisaya na ito ang malaking pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kanilang mga magulang noong unang panahon.

Ang awiting ito ay nása wikang Hiligaynon.

2. . Ang “Dandansóy” ay isang awiting-bayan sa Kabisayaan partikular na sa isla ng Panay.

May bilang na walo (8) at siyam (9) na pantig ang bawat linya. .

Ang mga awiting-bayan o kantahing-bayan ay mga awit ng mga Pilipinong ninuno at hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin.

.

. Kabilang ang awiting.

Ito ay awiting panghele o pampatulog sa bata. -Halimbawa nito ang "Manang Biday" ng mga Ilokano at ang "Dandansoy" ng mga Kabisayaan.

.
3.
.

Dandansoy.

Ang “Dandansóy” ay isang awiting-bayan sa Kabisayaan partikular na sa isla ng Panay.

Ito ay may apat na saknong na binubuo ng tig-aapat na taludtod. Hal. .

. . Maraming iba't ibang uri ang mga kantahing bayan. Ito rin ay tinatawag na “kantahing bayanng iilan. Kadalasang binubuo ng labing-dalawang pantig sa bawat taludtod ang mga awiting bayan. Manang Biday Lyrics.

Talindaw: Ito’y uri ng kanta na inaawit ng mga mangingisda tuwing pumapalaot.

wikipilipinas. Kundiman - noong unang panahon nanliligaw ang mga binata sa pamamagitan ng harana.

Continue with Microsoft.

Dandansoy ng mga taga Bisaya (orihinal na nasulat sa Ilonggo) Dandansoy, bayaan ta ikaw; Pauli ako sa payag; Ugaling kung ikaw hidlawon; Ang.

Dandansoy is often confused with another Visayan song, Condansoy.

Ito rin ay tinatawag na “kantahing bayanng iilan.

Magtanin ay ‘di biro Maghapong nakayuko Di man lang makaupo Di man lang makatayo Braso ko’y namamanhid.