Moggaasa maqaa Oromoo durii.

#please_subscribe_gochuu _hi.

. Start here!.

Share.

Kunimmoo bara sana gareen gootota Wallaggaafi Harargeerraa deeman Raas Mokkonnon jalatti.

. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. 14,765 likes · 2 talking about this.

Akeekni barruu kanaa seenaa barreeffama Afaan Oromoo bifa gabaabaadhaan dhiheessuudha.

See Photos. Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. .

. Seenaa Gootota Oromoo 1 - 180521184901 | PDF.

3,752 likes.

.

. Yeroo dhihooti Qubee Tube irraatti nuu egaa.

. 7K views 4 years ago.

7K views 4 years ago.
Abiishee Garbaa.
Haftee Seena Durii.

.

Kitaabni kun.

. Seenaa Gootota Oromoo 1 - 180521184901 | PDF. Dhufaatii.

. . From inside the book. 130. .

Subscribe.

. .

.

Gammachuu Mágarsaa,nama séenaa fi Seera Gádaa Oromoo barreessuun béekamu.

Abiishee Garbaa.

Senaa Senaa Durii Durii.

Hayyooni haala dhahaa irrati qu’aannoo godhanus ni jiru.